Ontwerp

Ik werk een ontwerp uit op basis van de informatie uit het overleg. Dit ontwerp kunt u rustig bekijken.